Att köpa begagnade möbler har nästan bara fördelar: man sparar pengar, det är bra för miljön, och man kan få tag i möbler av riktigt bra kvalitet. Det finns dock en stor nackdel också, och det är att vägglöss kan sprida sig på detta sätt.

Vi reser allt mer, bl.a. till USA, där det i storstäderna finns vägglöss på många håll. Från metropoler som New York kommer lössen, som trots sitt namn ofta bosätter sig i madrasser och andra dynor, till Sverige, och här är de svåra att bli av med.

Undvik vägglöss

När man köper begagnade möbler finns det en risk att man för in vägglöss i sitt hem. Vägglöss kan gömma sig i stoppning, i madrasser eller i kuddar. Tvätta alltid textilier, kuddar och täcken som du köper begagnade, och inspektera stoppade möbler noggrant. Titta efter svarta prickar på möblerna, det kan vara avföring från lössen.

Allt fler affärer som säljer begagnade möbler har börjat hetta upp möbler de får in, i speciella tält. Vägglöss dör nämligen vid 45 graders värme, och deras ägg vid en något högre temperatur – 55 grader. Börja därför med att fråga personalen i butiken om de tillämpar någon metod för att säkra möblerna från vägglöss. Det går även att bekämpa lössen på kemisk väg, men värme är mer tillförlitligt. Vissa skadedjursbekämpningsfirmor värmebehandlar hela lägenheter, men detta kan skada byggmaterialen.

Även kyla kan döda vägglöss, men då ska det vara betydligt kallare än i en vanlig hushållsfrys. Har du tillgång till en bastu med elektriskt aggregat kan du ställa in möbeln där, och vrida ned temperaturen till 55 grader. Tänk bara på att det ofta är fuktigt i en bastu, och att fukten kan skada möblerna. Ett annat alternativ är att använda en varmluftspistol, men se då till det inte blir för varm. I så fall kan färgen lossna från målade ytor, träet spricka och plastdetaljer missformas.

När du slänger en möbel som du misstänker att det finns vägglöss i, ställ den då inte i grovsoprummet. Då kanske någon av dina grannar plockar upp den till sig istället, och på så sätt får in vägglöss i sin lägenhet. Kör möbeln till en återvinningsstation, eller skruva isär eller slå sönder den innan du slänger den.