Om du lever tillsammans med din sambo kan det vara bra att se över vilket rättsligt skydd ni har. Vid en separation ska bohaget och bostaden delas lika oavsett vem som har betalat vad. För att reglera och skydda egendom är ett samboavtal viktigt att skriva.

Sambolagen och äktenskapsbalken skiljer sig en hel del åt bland annat när det kommer till bodelning och arv. Om två personer är gifta ska allt delas lika om inget äktenskapsförord finns. Om du är sambo och separerar har du inte samma rättigheter som makar. För sambor ingår den gemensamma bostaden och bohaget i bodelningen. Exempelvis om bilen är köpt av en person får denne behålla den. Det går dock att komma förbi detta genom att skriva ett samboavtal. Ett tips är att ta hjälp av din advokatbyrå i Västerås för att skriva ett korrekt samboavtal.

Samboavtalet skyddar en persons egendom

Genom att skriva ett samboavtal går det upphäva reglerna om bodelning. Det är väldigt bra att ha ett samboavtal om exempelvis en part har köpt en bostadsrätt men det är en gemensam bostad. Då har den som inte betalat något rätt till hälften om ett samboavtal inte skrivs. En huvudregel för sambor är att skriva ett samboavtal medan fortfarande kärleken spirar. När separationen är ett faktum kan det vara svårt att komma överens om vissa saker. Ett samboavtal är även bra om du vill skydda vissa ägodelar som exempelvis en släktgård eller en värdefull tavla.

Fördelaktigt att ta juridisk hjälp

När du och din sambo tar juridisk hjälp kan ni få svar på alla frågor som ni har. Det är en klar fördel att ha koll på allt det praktiska och vad lagen säger innan det uppstår en katastrof. Det är även bra att tänka på att sambor inte ärver varandra. För att det ska vara möjligt behövs ett testamente skrivas.