En stor skada man kan få på huset, som är i det närmsta förödande är en fuktskada. De kan uppstå på flera olika ställen i huset och kan leda till mögelangrepp och att bärande konstruktioner förfaller.

651694-water-dagamed-floor

På Dagens Nyheter kan man läsa att vattenskadorna i köken börjar bli vanligare än de i badrum. Den största orsaken till den här ökningen är trenden med vattenanslutna hushållsmaskiner. Byggreglerna i köket utgår från att det finns en kökskran till diskhon. Men i dagens kök finns upp mot 20 vattenanslutningar till moderna hushållsmaskiner som diskmaskin, ismaskin och ugn med ångfunktion. Nästan alla fuktskador kommer från att vattnet rinner längs rören när ett fel uppstått i och med att kopplingar utsätts för stötar och tryck.

Hur undvika fuktskador?

För att upptäcka fuktskador kan man behöva göra fuktmätning med en mätare. I fritidshuset eller sommarstugan är det extra viktigt att ha en fuktmätare eftersom att man inte kan vara på plats och kontrollera hela tiden. Något annat man kan göra för att förebygga fuktskador är att vara noga med vilka produkter och vilket material man sätter in i huset, speciellt när det rör sig om ett gammalt hus. För att undvika en fuktskada bör huset kunna andas och växla luft, skriver man i Smålandsposten. Har man dålig ventilation går den varma fuktiga luften ut genom springor och man kan få problem på vinden.

Golvbrunnen boven i badrummet

Vad gäller badrum är golvbrunnen den största anledningen till att man får fuktskador, skriver Sydsvenskan i en artikel. Golvbrunnen byts inte alltid ut när den borde och ibland byts den inte ens ut när övriga badrummet renoveras. Problemen med brunnarna uppstår när gamla gjutjärnsbrunnar rostar, när brunnen inte ansluts till tätskiktet ordentligt och när golv inte har rätt lutning.