Har du någonsin funderat över vilken sorts elarbeten du får göra själv i hemmet och vad du måste anlita elektriker till? Här är några saker som är bra att tänka på.

Det finns faktiskt en hel del saker du får göra själv när det kommer elinstallationer, till exempel när det kommer till belysning får du själv sätta upp lampor och du får själv dra om elen i en bordslampa – förutsatt att du vet vad du håller på med vill säga. Vad som också kan vara bra att känna till är att fasta installationer måste vara säkra och att om ändringar ska göras i dessa krävs auktorisation, vilket betyder att du måste anlita ett registrerat elinstallationsföretag.

Detta får du göra själv

”Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra. Om arbetet inte kan kontrolleras på ett korrekt sätt, till exempel vid byte av ett befintligt vägguttag eller en befintlig strömbrytare med högst 16 A, ska ett elinstallationsföretag anlitas.” läs mer hos Elsäkerhetsverket.

Det viktigaste att tänka på när du själv vill fixa med elektriska ting är att el är livsfarligt och att misstag kan kosta dig livet. Därför är det viktigt att ha kunskap och gå fram med försiktighet när du arbetar med alla sorters elektricitet. Om du hanterar elen fel kan du orsaka en brand, bli skadad och i värsta fall omkomma – så en bra sak att hålla i åtanke om du behöver fixa något elektriskt hemma är att du alltid kan anlita ett elinstallationsföretag att göra jobbet, oavsett vad det är som ska göras.